Woonhuizen

Herbouwwaarde

Onder de herbouwwaarde wordt verstaan:

 "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig - onmiddellijk na de gebeurtenis".

Verkoopwaarde

Onder de verkoopwaarde wordt verstaan:

 "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw - met uitzondering van de grond - verkregen zou kunnen worden".

Sloopwaarde

Onder de sloopwaarde wordt verstaan:

"het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en storten". 

Functionele herbouwwaarde

Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan:

 "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming".

Bovenstaande omschrijvingen geven vaak bij een schade aanleiding tot heftige discussies.

Bij een vaste taxatie op woonhuizen met een anders dan reguliere bouw, wordt dit voorkomen en ligt de waarde op voorhand vast.

Direct contact

Neem gerust contact met ons op

Bericht verzenden